ఆంధ్రా రాష్ట్ర నాశనం కొరకు ప్రజలు ఎన్నుకున్న సియం జగన్!

మద్యపాన నిషేధం, ఇకపై మందు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తప్ప ఎక్కడా, సామాన్యులకు దొరకదు, ఈసారి వచ్చే ఎలక్షన్లలో పూర్తి మద్యాన్ని నిషేధించే ఓట్లు అడుగుతానంటూ నవరత్నాలు బోధించిన వైయస్ జగన్ ఇప్పుడు చేస్తున్నదేమిటి? చదువుకున్న విద్యార్థులతో మద్యం అమ్మకాలా? రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది.? మద్యం షాపు దరిదాపుల్లోనే తమ సంతానం వెళ్తే జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటారన్న భయంతో తల్లిదండ్రులున్న ఈ పరిస్థుతులలో వాళ్ళ చేతే మద్యం అమ్మకాలు చేపట్టాలనుకున్న జగన్ ప్రభుత్వాన్ని ఏమనాలి? ఏం చేయాలి?

No comments:

Post a Comment